Un text ben escrit és la millor carta de presentació d’un producte, un servei o un treball de recerca. Aconseguir que l’atenció se centri exclusivament en el contingut i no en les formes o els errors ortogràfics és la tasca dels nostres correctors.

Correcció ortotipogràfica (ortografia i tipografia): elimina els errors gramaticals, unifica criteris gràfics i harmonitza el format.

Correcció d’estil: millora el text i enriqueix el vocabulari. Adapta el contingut al destinatari i a l’objectiu. Confia les teves tesis, presentacions i rètols publicitaris al nostre equip de correctors en els principals idiomes.