Seleccionem el millor equip d’intèrprets per als teus congressos i seminaris.

Us aconsellem sobre les necessitats tècniques i recopilem la informació necessària per preparar la feina dels traductors.

Segons el tipus d’auditori i activitat proposem tres modalitats d’interpretació:

Interpretació simultània: els intèrprets tradueixen en temps real dins una cabina. Els assistents escolten la traducció amb uns receptors. En congressos, col·loquis i seminaris.

Interpretació consecutiva: l’intèrpret és al costat dels oradors, pren notes del discurs durant uns minuts i el reprodueix amb tot rigor. En entrevistes i rodes de premsa.

Interpretació d’enllaç: els intèrprets acompanyen les persones o grups reduïts en visites comercials, turístiques, a fàbriques o negociacions.