Traduccions oficials de tots els idiomes

La traducció jurada porta el segell i la firma d’un traductor oficial autoritzat pel Ministeri d’Exteriors (MAE) en les traduccions de qualsevol idioma al/del castellà, o per la Generalitat de Catalunya quan les traduccions involucren el català.

El traductor jurat actua com un notari, dóna fe de la fidelitat de la traducció i atorga validesa davant les institucions oficials i les administracions públiques.

Quan els tràmits internacionals ho demanen, gestionem el reconeixement de firma del traductor jurat per part del notari.

T’oferim un Servei Urgent (2 hores) per a traduccions jurades de l’anglès i el francès. No perdis l’hora en els tràmits d’Estrangeria. Per a certificats de pensió, naixement, llibre de família, etc.